Persoonlijk vragenformulier


InschrijvingsadresIndien u nee heeft gekozen, dan moet u een zorgpas of polisblad meenemen naar AUB van Bergen van uw eigen verzekering.

Talenkennis


WerkervaringOpleidingenAllergieën

Vul onderstaande vragenlijst in zodat wij bij het plaatsen rekening kunnen houden met eventuele allergieën. Vul de lijst geheel naar waarheid in.

Hoe heeft u ons gevonden?

Vul in hoe u ons heeft gevonden. Kies één van de mogelijkheden.
Met welke werver/wervingskantoor heb je als eerste contact gehad?

Verklaring van de werkzoekende:

  • Ik verklaar dat ik alle gegevens in het vragenformulier vrijwillig heb opgegeven en dat Van Bergen Personeelsdiensten bv deze gegevens nodig heeft voor het eventueel aanbieden van (tijdelijk) werk.
  • Ik verleen toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens door Van Bergen Personeelsdiensten bv gevestigd te Hoek van Holland, Prins Hendrikweg 16, 3151 AE Hoek van Holland, en/of For All Seasons Packing Sp. z o.o. gevestigd te Olsztyn, Herberta 14/23, 10-686 Olsztynvoor en/of Beyond Resources Sp. z o.o. gevestigd te Olsztyn, Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan potentiële werkgevers, nu en in de toekomst.
  • Ik verleen toestemming dat mijn gegevens 1 jaar bewaard blijven ten behoeve van het wervingsproces.
  • Ik heb het recht om middels een mail, dan wel schriftelijk, opdracht te geven om het wervingsproces stop te zetten en mijn persoonlijke gegevens te vernietigen.
  • Ik verklaar dat alle gevraagde gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
  • Ik verleen toestemming voor het ter beschikking stellen van mijn gegevens teneinde een (tijdelijke) aanstelling te verkrijgen;
  • Mocht tijdens de selectie procedure blijken dat we geen gebruik zullen maken van uw inschrijving dan zullen uw gegevens worden verwijdert. U wordt daar middels een mail hiervan op de hoogte gesteld.