Kwestionariusz osobowy


Adres zameldowaniaJeśli wybrał/-a Pan/Pani nie, wówczas musi Pan/Pani przynieść do AUB van Bergen kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub polisę ubezpieczeniową własnego ubezpieczenia.

Proszę wskazać poniżej, jakiego rodzaju pracy jesteście zainteresowani. Im większe zainteresowanie, tym większa gwarancja zatrudnienia, którą możemy Państwu zaoferować.

Znajomość językὁw obcych


Doświadczenie zawodoweWykształcenieAlergie

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety abyśmy mogli lepiej przygotować się na przyjęcie osób z alergiami. Prosimy o wypełnienie ankiety zgodnie z prawdą:

Jak nas znalazłeś?

Proszę napisać, jak Pan/Pani nas znalazł/(a). Proszę wybrać jedną z możliwości.
Z którym biurem rekrutacyjnym kontaktowałeś się po raz pierwszy?

Oświadczenia kandydata ubiegającego się o pracę:

  • Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w formularzu są prawdziwe i dobrowolnie podane. Agencja Van Bergen Personeelsdiensten bv potrzebuje tych informacji w celu wyszukania najodpowiedniejszej oferty pracy (tymczasowej).
  • Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych przez Van Bergen Personeelsdiensten bv z siedziba w Hoek van Holland, Prins Hendrikweg 16, AE 3151 Hoek van Holland, i / lub For All Seasons Packing Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul.Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn, i / lub Beyond Resources Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul.Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, w tym udzielanie tych informacji dla potencjalnych pracodawcὁw, teraz i w przyszłości.
  • Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych przez 1 rok w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  • Zdaję sobie sprawę z moich praw do wydania e-mailem lub pisemna instrukcją polecenia zawieszenia procesu rekrutacji i zniszczenia moich danych osobowych.
  • Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu uzyskania (tymczasowego) zatrudnienia.
  • Jeżeli podczas procedury selekcyjnej nie bedziemy korzystać z formularza zgłoszeniowego Twoje dane zostana usunięte. Otrzymasz w tej sprawie e-mail z informacją.