Persoonlijk vragenformulier


InschrijvingsadresIndien u nee heeft gekozen, dan moet u een zorgpas of polisblad meenemen naar AUB van Bergen van uw eigen verzekering.

Geef onderstaand aan welk soort werk u interesseert. Hoe groter uw interesse, des te groter de baangarantie die wij u kunnen bieden.

Talenkennis


WerkervaringOpleidingenAllergieën

Vul onderstaande vragenlijst in zodat wij bij het plaatsen rekening kunnen houden met eventuele allergieën. Vul de lijst geheel naar waarheid in.

Hoe heeft u ons gevonden?

Vul in hoe u ons heeft gevonden. Kies één van de mogelijkheden.
Met welke werver/wervingskantoor heb je als eerste contact gehad?

Verklaring van de werkzoekende:

  • Ik verklaar dat ik alle gegevens in het vragenformulier vrijwillig heb opgegeven en dat Van Bergen Personeelsdiensten bv deze gegevens nodig heeft voor het eventueel aanbieden van (tijdelijk) werk.
  • Ik verleen toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens door Van Bergen Personeelsdiensten bv gevestigd te Hoek van Holland, Prins Hendrikweg 16, 3151 AE Hoek van Holland, en/of For All Seasons Packing Sp. z o.o. gevestigd te Olsztyn, Herberta 14/23, 10-686 Olsztynvoor en/of Beyond Resources Sp. z o.o. gevestigd te Olsztyn, Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan potentiële werkgevers, nu en in de toekomst.
  • Ik verleen toestemming dat mijn gegevens 1 jaar bewaard blijven ten behoeve van het wervingsproces.
  • Ik heb het recht om middels een mail, dan wel schriftelijk, opdracht te geven om het wervingsproces stop te zetten en mijn persoonlijke gegevens te vernietigen.
  • Ik verklaar dat alle gevraagde gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
  • Ik verleen toestemming voor het ter beschikking stellen van mijn gegevens teneinde een (tijdelijke) aanstelling te verkrijgen;
  • Mocht tijdens de selectie procedure blijken dat we geen gebruik zullen maken van uw inschrijving dan zullen uw gegevens worden verwijdert. U wordt daar middels een mail hiervan op de hoogte gesteld.